Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Tự chiêm nghiệm, khám phá để kiểm chứng lời Thầy dạy chứ không phải đem nó ra áp dụng & thực hành

Tự chiêm nghiệm, khám phá để kiểm chứng lời Thầy dạy chứ không phải đem nó ra áp dụng & thực hành

Người hỏi: yenlang•net

...Kính thưa Thầy, nhiều lúc tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên không phải nhọc sức hay tìm kiếm. Con biết rằng lúc đó tâm không có dính mắc điều gì có đúng không ạ? Sống ở ngoài đời còn nhiều thứ ràng buộc, nếu có thể trở lại ngay với tâm rỗng lặng trong sáng thì ngay đó không cần phải làm gì thêm. Nhưng nếu tâm không nhu nhuyến thì thỉnh thoảng con vẫn tác ý buông (letting go or never mind) hoặc thỉnh thoảng vẫn phải hướng tâm phớt qua tùy theo oai nghi lúc đó là gì. Như vậy có đúng với tinh thần Thầy chỉ dạy không ạ. ....

 

…Kính thưa Thầy, nhiều lúc tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên không phải nhọc sức hay tìm kiếm. Con biết rằng lúc đó tâm không có dính mắc điều gì có đúng không ạ?

Sống ở ngoài đời còn nhiều thứ ràng buộc, nếu có thể trở lại ngay với tâm rỗng lặng trong sáng thì ngay đó không cần phải làm gì thêm. Nhưng nếu tâm không nhu nhuyến thì thỉnh thoảng con vẫn tác ý buông (letting go or never mind) hoặc thỉnh thoảng vẫn phải hướng tâm phớt qua tùy theo oai nghi lúc đó là gì. Như vậy có đúng với tinh thần Thầy chỉ dạy không ạ.

Kính Thầy từ bi chỉ dạy cho con.

TRẢ LỜI:

Con không cần hỏi để Thầy xác nhận đúng hay sai mà con phải tự mình khám phá để phát hiện ra sự thật trong hành động của mình. Không có gì xác định được là đúng hay sai một cách chung chung, mà chỉ có đúng hay sai ngay lúc đó thôi. Có thể lúc đó đúng nhưng ngay sau đó là sai và ngược lại.

Một xác định hay kết luận sẽ trở thành khuôn định và đánh mất khả năng khám phá sự mới mẻ một cách sáng tạo. Không có “tinh thần thầy chỉ dạy” vì những điều Thầy nói là những nguyên lý hay yếu tố đã có sẵn nơi mọi người, Thầy chỉ nêu lên cho mọi người tự khám phá và sử dụng chúng mà thôi.

Tóm lại, con thấy sao đúng thì cứ làm nhưng không vội kết luận là đúng hay sai mà luôn biết khám phá, học hỏi bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay nơi sự kiện đó.

* * *

Dạ thưa Thầy, con là một người chưa xuất gia nhưng con đã và có ý định muốn trở thành người tu hành. Con vẫn chưa thực hiện việc đó nhưng con hay đọc các bài viết của Thầy và tham khảo sửa những khuyết điểm của mình.

Khi con đọc xong thì thấy hiểu ra, nhưng con muốn áp dụng những điều Thầy dạy vào cách hành xử trong đời sống của con, nên con cố gắng học thuộc. Khi nào hành xử trong tâm con cũng gắng nhớ lại những lý thuyết Thầy đã giảng và con cảm thấy rất mệt mỏi…

TRẢ LỜI:

Con làm như thế mà không mệt mỏi mới lạ! Khi con nói “áp dụng” lời Thầy có nghĩa là con chưa thực sự thấy ra điều Thầy nói.

Bởi vì khi con thực thấy được điều Thầy chỉ ra thì con đâu cần áp dụng gì nữa?…

Thầy Viên Minh – Tổng hợp từ các Hỏi & Đáp với Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

39 Views 0
0
Loading
0

You may also like