Trang Chủ Tâm linh Trong quan sát không có người quan sát thì liền thấy tham ái chính là tánh không!

Trong quan sát không có người quan sát thì liền thấy tham ái chính là tánh không!

Người hỏi: yenlang•net

Thưa Thầy, Đức Phật có nói người tu khó nhất là đoạn tận “ái dục”. Để được như vậy khi tham dục nổi lên thì như Thầy dạy: cách bình thường có thể niệm Phật hoặc dùng giới định tuệ (chế định) để tạm ổn định thân tâm, còn cao hơn thì thận trọng chú tâm quan sát. Sao khi con quan sát và biết được đó là do bản ngã khởi sinh, không phải là thật mà nó vẫn hiện diện vậy, thưa Thầy? Trong trường hợp đó nên làm như thế nào để không “tạo tác để trở thành” mà vẫn vượt qua được ạ?

…Thưa Thầy, Đức Phật có nói người tu khó nhất là đoạn tận “ái dục”. Để được như vậy khi tham dục nổi lên thì như Thầy dạy: cách bình thường có thể niệm Phật hoặc dùng giới định tuệ (chế định) để tạm ổn định thân tâm, còn cao hơn thì thận trọng chú tâm quan sát.

Sao khi con quan sát và biết được đó là do bản ngã khởi sinh, không phải là thật mà nó vẫn hiện diện vậy, thưa Thầy? Trong trường hợp đó nên làm như thế nào để không “tạo tác để trở thành” mà vẫn vượt qua được ạ?

Con cám ơn Thầy.

TRẢ LỜI:

Khi tham ái khởi lên thì đó là thái độ tham ái của cái Ta ảo tưởng, nhưng khi tỉnh giác có mặt thì thái độ là tỉnh giác còn tham ái đã trở thành trạng thái. Khi tham ái là thái độ thì hữu ngã, nhưng khi tham ái là trạng thái thì vẫn là vô ngã.

Nếu thái độ tỉnh giác còn là “Ta tỉnh giác” thì mới xem trạng thái tham ái là “Ta tham ái”, còn nếu thái độ tỉnh giác là tánh biết tự nhiên vô ngã thì đâu còn “ái” để đặt thành vấn đề trạng thái tham ái hiện diện hay không hiện diện?

Đoạn tận ái dục là đoạn tận thái độ ái dục, chứ không phải đoạn tận trạng thái ái dục.

Đơn giản là trong quan sát chỉ có quan sát chứ không có người quan sát nên mới gọi là Minh Sát (vipassanā). Tham ái hiện diện thì thấy tham ái hiện diện, tham ái không hiện diện thì thấy tham ái không hiện diện, đó mới là Minh Sát.

Nhưng nếu trong quan sát còn có người quan sát thì con không thấy thực tánh của tham ái như nó là mà chỉ muốn làm thế nào để vượt qua tham ái, và ý muốn vượt qua này cũng chính là thái độ tham ái. Vậy không phải vượt qua tham ái mà vượt qua người quan sát tham ái.

Trong quan sát không có người quan sát thì liền thấy tham ái chính là tánh không…

 

Thầy Viên Minh – Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

72 Views 0
1
Loading
0

You may also like