Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Thực tại đang là ở hai mức độ “Tánh Đế” & “Thánh Đế”

Thực tại đang là ở hai mức độ “Tánh Đế” & “Thánh Đế”

Người hỏi: yenlang•net

...Thưa Thầy, khổ đau phiền não cũng là các pháp, những pháp này hình thành do sự kết hợp đủ duyên từ các pháp khác trong đó có tham-sân-si. Con lấy ví dụ như vừa rồi con đang ngồi thì tâm tham nổi lên, sau đó nhận ra là không có được điều mình mong muốn nên tâm sân lại nổi lên....

…Thưa Thầy, khổ đau phiền não cũng là các pháp, những pháp này hình thành do sự kết hợp đủ duyên từ các pháp khác trong đó có tham-sân-si. Con lấy ví dụ như vừa rồi con đang ngồi thì tâm tham nổi lên, sau đó nhận ra là không có được điều mình mong muốn nên tâm sân lại nổi lên. Theo con thì tâm tham, tâm sân đó cũng là các pháp, con quan sát thì chỉ thấy bất cứ một pháp nào sinh khởi đều do kết hợp đủ duyên từ rất nhiều pháp khác. Con quan sát và chẳng thấy bản ngã, cái Ta ở đâu cả, chỉ thấy nếu có tham, sân thì ngay lập hoặc một thời gian sau đó sẽ có kết quả là một pháp khổ đau khởi lên. Pháp này bắt nguồn từ rất nhiều pháp khác nhau đặc biệt trong đó có thành phần Tham.

Thưa Thầy, Thầy nói có bản ngã tham-sân-si xen vào thì thấy khổ đau nhưng con để ý thì chẳng thấy có bản ngã nào cả. Con chỉ thấy, có tham thì sẽ phát sinh ra một pháp có khổ nhưng con chẳng thấy ai tham, ai khổ cả. Sự khổ đau nổi lên nhưng con cũng chẳng thấy có cái Ta đang khổ ở đó…

Thưa Thầy, con còn băn khoăn là thầy nói có cái Ta tham, sân, si nhưng sao con quan sát chẳng thấy cái Ta nào vậy Thầy?

Mong Thầy chỉ giúp con với.

TRẢ LỜI:

Con diễn tả rất đúng. Đó là do sự quan sát nơi con đã thấy tất cả pháp vô ngã. Tất nhiên khi sự quan sát đã vô ngã thì cái Ta ảo tưởng không thể hiện diện nên không thấy nó, nhưng nó đã để lại những dấu vết của nó, đó chính là các pháp tham-sân-si… mà con thấy được.

Trong Thánh Đế không có bản ngã tham-sân-si, nên con không thể thấy được tham-sân-si, nhưng trong Tánh Để sở dĩ con thấy được tham-sân-si là vì chính tham-sân-si biểu hiện cho cái ngã, hay nói cách khác cái Ta ảo tưởng ẩn mặt ở đàng sau để tạo tác ra tham-sân-si nên khi con thấy tham-sân-si tức là thấy bản ngã, chứ bản ngã là ảo tưởng không có thật làm sao con thấy nó được.

Sự quan sát nơi con:

  1. Có thể là cái thấy vô ngã, đó là trí tuệ hiệp thế của tánh biết (tâm), lúc đó con thấy được Tánh Đế (sabhàva sacca) tức thực tánh của tham-sân-si…. Chỉ khi cái thấy vô ngã bước vào lãnh vực trí tuệ siêu thế của tánh biết thì con mới thấy được Thánh Đế (Ariya sacca), lúc đó thực tánh pháp là Niết-bàn chứ không phải là tham-sân-si như con thấy đâu.
  2. Mặt khác cái thấy vẫn có thể chỉ là cái thấy của lý trí. Lý trí cũng biết hết nhưng biết theo thức tri và tưởng tri nên bản thân nó là ngã thì làm sao thấy ngã được! Cái Ngã lý trí có thể thấy pháp nhưng đó không phải là pháp thực tánh mà là pháp khái niệm chế định.

Nếu vậy thì phải thận trong chú tâm quan sát hơn nữa…

Thầy Viên Minh – Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

37 Views 0
0
Loading
0

You may also like