Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh “Thấy ra” sự thật khác xa với “rút ra” kết luận hay kinh nghiệm

“Thấy ra” sự thật khác xa với “rút ra” kết luận hay kinh nghiệm

Người hỏi: yenlang•net

...Thưa Thầy, nếu con chỉ chú tâm vào làm những việc đang làm, biết việc mình đang làm, ý nghĩ đang đi qua... nhưng không rút ra được quy luật hay bài học gì như các đạo hữu khác thì con có tỉnh thức được không? Do hoàn cảnh đặc biệt nên con không tiện nghiên cứu sâu kinh sách, thiền... mà chỉ thực hành "sống trong thực tại" như cuốn sách của Thầy thì có đủ không?

 

…Thưa Thầy, nếu con chỉ chú tâm vào làm những việc đang làm, biết việc mình đang làm, ý nghĩ đang đi qua… nhưng không rút ra được quy luật hay bài học gì như các đạo hữu khác thì con có tỉnh thức được không?

Do hoàn cảnh đặc biệt nên con không tiện nghiên cứu sâu kinh sách, thiền… mà chỉ thực hành “sống trong thực tại” như cuốn sách của Thầy thì có đủ không?

TRẢ LỜI:

Con chỉ cần biết với tâm rỗng lặng trong sáng thôi chứ không cần rút ra gì cả, rút ra là rơi vào kết luận và kinh nghiệm mất rồi.

Thấy ra, ngộ ra một sự thật hoàn toàn khác với rút ra một kết luận hay kinh nghiệm. Nếu con có thể thường trở về sống trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm thì thậm chí con cũng không cần đọc sách Thầy nữa, vì như vậy chính là “sống trong thực tại” rồi chứ còn gì nữa!

Còn nếu con chưa thông suốt mà đọc “Sống trong thực tại” giúp con thấy ra và có thể sống tùy duyên thuận pháp thì dù không có điều kiện nghiên cứu kinh điển con vẫn giác ngộ được bản chất chân thực của vạn pháp.

* * *

Kính bạch Thầy! Cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái xúc v.v… mà không có “ai” ở trong đó thì cái nhìn, thấy, nghe, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, ăn uống, làm việc… đều tĩnh lặng trong sáng phải không ạ? Xin Thầy chỉ dạy!

TRẢ LỜI:

Khi sự thấy nghe và mọi hoạt động thân tâm đều rõ ràng vô ngã thì tánh biết rỗng lặng trong sáng, hay nói cách khác là, khi tánh biết rỗng lặng trong sáng thì mọi thấy nghe, hoạt động của thân tâm đều rõ ràng vô ngã…

Thầy Viên Minh – Tổng hợp từ các Hỏi & Đáp với Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

56 Views 0
0
Loading
0

You may also like