Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Người quan sát dù có lặng lẽ tới đâu vẫn là “chủ thể” thấy “đối tượng” nên vẫn chưa phải Vipassanā

Người quan sát dù có lặng lẽ tới đâu vẫn là “chủ thể” thấy “đối tượng” nên vẫn chưa phải Vipassanā

Người hỏi: yenlang•net

...Kính thưa Thầy! Khi buông sự chống đối với thực tại của cái Ta ảo tưởng thì con nhận thấy những sự vận hành trên thân con, những cảm giác bức bối, khó chịu, rồi đến những cảm giác rần rần như một dòng điện chạy qua người, hay những sự tiếp xúc ở chân, tay khi con đi bộ. Sự vận hành này chỉ như một dòng sông đang tự nó trôi chảy và con chỉ là một người quan sát lặng lẽ....

…Kính thưa Thầy! Khi buông sự chống đối với thực tại của cái Ta ảo tưởng thì con nhận thấy những sự vận hành trên thân con, những cảm giác bức bối, khó chịu, rồi đến những cảm giác rần rần như một dòng điện chạy qua người, hay những sự tiếp xúc ở chân, tay khi con đi bộ. Sự vận hành này chỉ như một dòng sông đang tự nó trôi chảy và con chỉ là một người quan sát lặng lẽ.

Có những lúc con chỉ còn thấy những cảm thọ trên thân và những xúc chạm khi di chuyển còn mắt và tai thì không nhận thức rõ được thực tại xung quanh và gần như bị mờ đi bởi lúc này những cảm thọ khó chịu (thường là trên đầu) đang tồn tại.

Những lúc khác con lại cảm nhận những trạng thái rất bình an và vừa thấy biết được những sự xúc chạm, cái thấy của mắt, cái nghe của tai và cả những cảm thọ.

Con không rõ là như vậy là con đang cố đứng ra ngoài như một thực thể khác để “thấy” thân tâm mình hay là đó là sự thấy pháp từ chính bên trong như Thầy đã giảng?

Kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con!

TRẢ LỜI:

Khi con nói “con chỉ là người quan sát lặng lẽ” thì vẫn còn có người quan sát và đối tượng được quan sát, nghĩa là quan sát từ bên ngoài. Khi nào con không còn thấy có người quan sát nữa mà chỉ có thực tại thân-thọ-tâm-pháp thôi, thì lúc đó mới là tánh biết thấy thực tại từ bên trong.

Khi con hướng chú ý vào bên trong để quan sát thân, thọ, tâm, pháp thì đương nhiên đối tượng bên ngoài sẽ mờ đi. Hướng sự chú ý về phía trong tức có người quan sát đang ở bên ngoài nhìn vào, khác với tâm trở về trọn vẹn trong sáng (tinh tấn chánh niệm tỉnh giác) ngay từ bên trong thực tại.

Đoạn con nói “Những lúc khác con lại cảm nhận những trạng thái rất bình an và vừa thấy biết được những sự xúc chạm, cái thấy của mắt, cái nghe của tai và cả những cảm thọ” xem ra là tốt nhất, vì lúc đó tự nhiên nhất, không dụng công với một ý đồ nào cả…

Thầy Viên Minh – Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

56 Views 0
0
Loading
0

You may also like