Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Muốn có trí tuệ cần nhụt trí sắc bén & bỏ tâm phân chia

Muốn có trí tuệ cần nhụt trí sắc bén & bỏ tâm phân chia

Người hỏi: yenlang•net

...Con xin kính lễ Thầy! Trước giờ con có những điều hiểu lầm: nghe nói càng tu trí tuệ càng bén càng nhạy nên con tập lý luận, tập phản ứng. Mỗi khi nói chuyện với ai con cũng tỏ ra bản lãnh của mình hoặc là châm chích khều móc làm cho người khác khó chịu con càng thích. Sau này con gặp lại một người bạn đồng tu cũ, sau khi chào hỏi nói chuyện, anh ấy nhắc khẽ con rằng: người ta càng tu thì càng nhụt càng mòn, sao chú càng tu cài móc càng bén thế! Nghe nói thế con rất tự hào cho là mình tiến bộ. ...

 

…Con xin kính lễ Thầy! Trước giờ con có những điều hiểu lầm: nghe nói càng tu trí tuệ càng bén càng nhạy nên con tập lý luận, tập phản ứng. Mỗi khi nói chuyện với ai con cũng tỏ ra bản lãnh của mình hoặc là châm chích khều móc làm cho người khác khó chịu con càng thích.

Sau này con gặp lại một người bạn đồng tu cũ, sau khi chào hỏi nói chuyện, anh ấy nhắc khẽ con rằng: người ta càng tu thì càng nhụt càng mòn, sao chú càng tu cài móc càng bén thế! Nghe nói thế con rất tự hào cho là mình tiến bộ.

Vừa rồi có người giới thiệu con vào trang web của Thầy để đọc sách nghe giảng. Đến mục Hỏi & Đáp này, xin Thầy chỉ dạy quan niệm tu hành của con như thế là đúng hay sai?

Con xin kính lễ và tri ân Thầy!

TRẢ LỜI:

Trí gồm có 2 phương điện: Lý trí và trí tuệ. Những điều con phát triển thuộc về lý trí chứ không phải trí tuệ.

  • Lý trí chỉ có thể phân biệt được pháp chế định tục đế, sự thật tương đối do con người quy định), không thể thấy được pháp thực tánh chân đế vốn là sự thật rốt ráo trong bản chất tự nhiên của pháp.
  • Trí tuệ chỉ khai mở khi không còn bị lý trí vọng thức che lấp, do đó Lão Tử nói: “Trí giả nhược ngu” (Có trí y như là ngu vậy), và Ông nói muốn có trí tuệ thì phải: “Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân” (nhụt trí sắc bén, bỏ tâm phân chia).

Trong Phật giáo, bị kiến thức của lý trí che lấp không thấy được thực tánh gọi là sở tri chướng. Một vị Tăng học hỏi kinh điển đầy mình nhưng đầu óc luôn đầy ắp những vấn đề mâu thuẫn, đến khi quên hết ông ta mới thấy lòng rỗng lặng trong sáng, ủa thì ra bây giờ mình mới thấy mọi sự mọi vật như nó đang là, ông thốt lên bài kệ chứng ngộ:

“Giáo pháp lưu truyền tám vạn tư
Học hành không thiếu cũng không dư
Năm nay tính lại chừng quên hết
Chỉ nhớ trên đầu một chữ NHƯ!”

Thầy Viên Minh – Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

43 Views 0
0
Loading
0

You may also like