Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Mọi phương pháp đều thuộc chế định tục đế, còn nguyên lý Đức Phật dạy thuộc chân đế

Mọi phương pháp đều thuộc chế định tục đế, còn nguyên lý Đức Phật dạy thuộc chân đế

Người hỏi: yenlang•net

...Kính thưa Thầy, con có một ưu tư về pháp hành phồng xẹp và oai nghi đi, dở, bước, đạp do một số vị thầy Miến Điện đưa vào áp dụng thiền tập hiện nay. Tuy không được nhiều hành giả trí thức trên thế giới ủng hộ, song điều con ưu tư là các nước quốc giáo giữ gìn truyền thống Phật giáo Nam Tông như Miến Điện luôn tự hào giữ gìn Pháp bảo Nguyên Thủy không bị pha trộn ngoại lai, vậy tại sao lại mượn phồng xẹp của phương pháp Yoga Ấn Độ đã ngàn năm nổi tiếng mà ngay nay trên thế giới vẫn công nhận lợi ích của Yoga? ...

 

 

…Kính thưa Thầy, con có một ưu tư về pháp hành phồng xẹp và oai nghi đi, dở, bước, đạp do một số vị thầy Miến Điện đưa vào áp dụng thiền tập hiện nay. Tuy không được nhiều hành giả trí thức trên thế giới ủng hộ, song điều con ưu tư là các nước quốc giáo giữ gìn truyền thống Phật giáo Nam Tông như Miến Điện luôn tự hào giữ gìn Pháp bảo Nguyên Thủy không bị pha trộn ngoại lai, vậy tại sao lại mượn phồng xẹp của phương pháp Yoga Ấn Độ đã ngàn năm nổi tiếng mà ngay nay trên thế giới vẫn công nhận lợi ích của Yoga?

Pháp Bảo mà Đức Phật nói ra không thiếu cũng không thừa. Chẳng lẽ điều Ngài dạy không đủ mà phải đi vay mượn làm phương tiện độ sinh?

Con càng thấm thía hơn lời dạy của Đức Phật là chớ có vội tin. Kính Thầy từ bi giải nghi mối ưu tư này.

Con cám ơn Thầy.

TRẢ LỜI:

Giáo Pháp đức Phật chỉ ra nguyên lý vận hành của Pháp nhằm mục đích giúp chúng ta sống thuận pháp. Tuy nhiên nhiều người không đủ trình độ giác ngộ ra nguyên lý của pháp nên phải vận dụng ra những phương tiện để tu tập, sau một thời gian tu tập họ đạt được một số kinh nghiệm nên bắt đầu đem ra giảng dạy và hình thành trường phái có phương pháp riêng. Hầu hết những phương pháp thiền này không có trong Tam Tạng Pali Nguyên Thủy, chỉ mang tính đối trị cục bộ chứ không giác ngộ được chân lý một cách toàn diện.

Phương pháp dễ đưa đến rập khuôn theo một lối mòn, tạo thành thói quen và đánh mất tính sáng tạo trong nguyên lý sống thuận pháp, do đó dễ sinh ra cố chấp, cục bộ và vướng mắc vào khuôn khổ quy định.

Tất cả phương pháp đều thuộc chế định, còn nguyên lý Phật dạy thuộc chân đế, đó là sự khác biệt lớn lao mà ít người nhận ra…

* * *

Con kính chào Thầy. Con đang tập thiền như thế này: Khi thiền con sẽ theo dõi hơi thở trước, sau đó đọc Chú hoặc niệm danh hiệu vị Phật hoặc Bồ tát bằng tư tưởng, rồi lại đếm hơi thở mấy lần, theo dõi hơi thở, sau đó con bỏ không làm gì cả. Quan sát mọi thứ diễn ra trên thân và tâm duy trì cái thấy biết.

Nhưng nếu làm vậy vọng tưởng khởi lên rất nhiều, nhưng con cứ nhìn thế thôi, miễn mình không chạy theo ngoại cảnh là được phải không Thầy? Liệu con có làm bị sai chỗ nào không ạ?

Khi con nhìn thấy vọng tưởng nó không tan ngay, vẫn diễn ra một lúc, xong nó lại sang cái khác, nhưng con không thấy được khoảng chuyển giữa các vọng tưởng.

TRẢ LỜI:

Con đừng “hành” như thế. Nên hành trong mọi sinh hoạt đời sống hàng ngày. Khi mọi hoạt động của thân tâm con đều rõ biết thì khi ngồi xuống chỉ cần thư giãn buông xả tâm con liền an tịnh, không có vọng tưởng như con nói đâu.

Do con cố thực hành theo các phương tiện nên thân tâm bị áp lực mà sinh ra vọng tưởng thôi…

 

Thầy Viên Minh – Tổng hợp từ các Hỏi & Đáp với Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

30 Views 0
0
Loading
0

You may also like