Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Làm sao lại có thể chỉ thấy mặt đúng tốt mà không thấy mặt sai xấu trong chính mình?

Làm sao lại có thể chỉ thấy mặt đúng tốt mà không thấy mặt sai xấu trong chính mình?

Người hỏi: yenlang•net

...Kính thưa Thầy, đọc câu hỏi của một Phật tử hôm 15.09.11 có câu "... sau một thời gian học Pháp Thầy, con thấy con người mình vô minh và phức tạp lắm...". Con thấy giữa chúng con như đối lập nhau vậy. Con có số may mắn, luôn gặp những người bạn tốt, và những người thân đều là những con người rất hiền lương. Vì vậy, con không nghi kỵ ai cả. Từ khi được học Pháp Thầy đến nay, con thấy mình thay đổi rất nhiều. Con sống rất nhiệt tình với mọi người bằng tất cả tấm lòng chân thật... Người khác tốt xấu như thế nào đối với con không quan trọng, tất cả tùy duyên. Con chỉ nhìn vào tâm mình, xem tâm mình có đủ chân thật trong nói năng hành động từ thô thiển đến vi tế không? ......

 

…Kính thưa Thầy, đọc câu hỏi của một Phật tử hôm 15.09.11 có câu “… sau một thời gian học Pháp Thầy, con thấy con người mình vô minh và phức tạp lắm…”. Con thấy giữa chúng con như đối lập nhau vậy. Con có số may mắn, luôn gặp những người bạn tốt, và những người thân đều là những con người rất hiền lương. Vì vậy, con không nghi kỵ ai cả.

Từ khi được học Pháp Thầy đến nay, con thấy mình thay đổi rất nhiều. Con sống rất nhiệt tình với mọi người bằng tất cả tấm lòng chân thật… Người khác tốt xấu như thế nào đối với con không quan trọng, tất cả tùy duyên. Con chỉ nhìn vào tâm mình, xem tâm mình có đủ chân thật trong nói năng hành động từ thô thiển đến vi tế không?

Vì cái Ta ảo tưởng này, nó quỷ quyệt khó lường, khéo lừa phỉnh, khéo biện hộ. Nó thay đổi vô chừng, không có gì bảo đảm v.v… Con cũng không đòi hỏi mọi người phải tốt với con… Con chỉ xem mình có xứng đáng để nhận được lòng tốt mà mọi người dành cho con không?

Con không ỷ lại hay lệ thuộc vào một vị Thầy hay bậc Thánh mà mọi người tôn kính, sùng bái… Vì con biết vị Thầy hay bậc Thánh chỉ có thể chỉ bày cho con người nhận ra chân lý sẵn có nơi mỗi người. Và chính họ phải tự mình trải nghiệm nơi sự thật này để học ra bài học Giác ngộ, không ai có thể tu dùm ai cả. Ai ăn người nấy no, ai tu người nấy chứng.

Con hiểu rằng duyên nghiệp của mỗi người là bài học mà từ đó họ học ra giác ngộ.

Những điều con trình bày đúng không ạ? Kính xin Thầy chỉ dạy thêm.

TRẢ LỜI:

Trên lý thì con hiểu như vậy là đúng, bây giờ con cần khám phá sự “một cách trần trụi” mới được. Người hỏi câu hỏi hôm 15.09.11 nói thấy mình có vô minh, và những cảm xúc phức tạp… chính là không nói lý nữa mà đang khám phá sự “một cách trần trụi”, nên đó là chiều hướng rất tốt cho sự giác ngộ giải thoát.

Thấy ra chiều hướng (LÝ) đúng là tốt, nhưng vào ứng xử thực tế (SỰ) thì khởi đầu chiều hướng đúng đó lại chính là khám phá cái sai. Ví dụ như nếu con tự mình thấy ra cái lý ấy thì không sao, chỉ là thấy vậy thôi, nhưng khi con so sánh cái thấy của mình với cái thấy của người bạn ấy thì con lại chưa khám phá ra trong đó đã có ngã mạn rồi.

Khám phá ra cái Ta đầy tập khí trong đời sống thực tế đó chính là khởi đầu vào sự.

Làm sao một người chưa giác ngộ giải thoát hoàn toàn lại có thể chỉ thấy mặt đúng tốt mà không thấy mặt sai xấu trong chính mình được. Bởi vì theo nguyên lý giác ngộ thì phải thấy Tập Đế, Khổ Đế trước rồi mới thấy Diệt Đế, Đạo Đế. Không thấy Khổ và Tập làm sao thấy Diệt và Đạo, trong khi Diệt chính là diệt Khổ và Tập.

Khi có người thấy được lý, Thầy thường chúc mừng “Sādhu lành thay!”, vì thấy lý là một bước tiến rất xa trong việc học Đạo, nhưng thực ra nếu người thấy lý chưa trải nghiệm sự để khám phá ra cái Ta vi tế trong Khổ và Tập thì người đó vẫn còn kẹt lý.

Kẹt lý còn khó gỡ hơn là kẹt sự rất nhiều. Do đó Thầy nói: “Chạy theo cái đúng tốt lý tưởng mà không chịu khám phá cái sai xấu trong đời sống thực tế, chỉ là thả mồi bắt bóng, và vô tình bị cái Ta ảo ttưởng dẫn dắt mà thôi”…

Thầy Viên Minh – Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

71 Views 0
1
Loading
0

You may also like