Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Không có đau khổ thì không có trí tuệ !

Không có đau khổ thì không có trí tuệ !

Tác giả: yenlang•net

 

…Chúng ta muốn tìm một con đường dễ dàng, nhưng không có đau khổ thì không có trí tuệ. Để cho trí tuệ chín muồi bạn phải ngã đổ và khóc than nhiều lần…

Thực ra, hạnh phúc chỉ là biến thể của đau khổ dưới một hình thái tế nhị. Dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào đau khổ nhưng bạn không thấy đó thôi.

Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa lìa đau khổ. Cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời.
Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đau khổ là kẻ thừa kế tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khổ và hạnh phúc ngang nhau. Khi hạnh phúc khởi sinh, đừng quá vui mừng mà bị cuốn trôi đi; khi đau khổ đến cũng đừng quá thất vọng mà bị nhận chìm vào dòng thác lũ.

Khi đau khổ phát sinh, hãy nhận thấy rằng chẳng có ai đang chịu đau khổ. Nếu nghĩ rằng đau khổ và hạnh phúc là của bạn thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình an.

Người đau khổ sẽ từ sự đau khổ này mà có trí tuệ. Nếu không đau khổ, họ sẽ không quan sát và không có trí tuệ. Không trí tuệ thì không hiểu biết. Không hiểu biết sẽ không thoát khỏi khổ đau. Vậy thôi!

Thế nên phải kiên trì nhìn lại những gì xảy ra nơi chính mình, để rồi sẽ thấy thế gian này không còn sợ hãi như trước nữa. Đức Phật thành đạo chính trong thế gian này chứ không phải ngoài thế gian này…

Thầy Ajahn Chah – trích “Chẳng có ai cả”

39 Views 0
1
Loading
0

You may also like

Bình luận