Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Khi không còn trói buộc nào nữa thì ngã không mà pháp cũng không

Khi không còn trói buộc nào nữa thì ngã không mà pháp cũng không

Người hỏi: yenlang•net

...Kính chào Thầy, con đã học được rất nhiều từ những bài pháp thoại của Thầy. Kính xin Thầy chỉ cho con chỗ thắc mắc này: Thầy dạy là khi bản ngã không còn thì chỉ có Pháp mà thôi, và mình hãy để cho Pháp vận hành tự nhiên. Nhưng hình như bên Bắc tông họ có nói là Ngã không và Pháp cũng không? Kính xin Thầy hoan hỷ giải nghi chỗ này cho con.

 

…Kính chào Thầy, con đã học được rất nhiều từ những bài pháp thoại của Thầy. Kính xin Thầy chỉ cho con chỗ thắc mắc này:

Thầy dạy là khi bản ngã không còn thì chỉ có Pháp mà thôi, và mình hãy để cho Pháp vận hành tự nhiên. Nhưng hình như bên Bắc tông họ có nói là Ngã không và Pháp cũng không?

Kính xin Thầy hoan hỷ giải nghi chỗ này cho con.

TRẢ LỜI:

Chính khi trí tuệ hoàn toàn vô ngã thấy rõ pháp vận hành đúng với tánh tướng thể dụng của nó thì mới gọi là pháp không. Còn khi con muốn đạt pháp này bỏ pháp kia thì pháp mới thành hữu (có) trong ảo tưởng của mình.

Khi một vị Tu-đà-hoàn hoặc Tư-đà-hàm không còn thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì vị ấy không còn ảo tưởng về ngã, hay đã thấy rõ vô ngã, nhưng một số pháp dưới dạng tập khí ngủ ngầm trong tiềm thức vẫn còn, ví dụ như còn tham ngũ dục hoặc sân với pháp đối ngại.

Ngay cả một vị A-na-hàm vẫn còn tham ái trong thiền định, ngã mạn, trạo cử, vô minh v.v… do đó những vị ấy vẫn còn gọi là bậc hữu học, nghĩa là tuy ngã không mà pháp chưa không.

Cho đến khi tuệ giác hoàn hảo không còn pháp trói buộc nào nữa, một vị A-la-hán không những ngã không mà pháp cũng không.

* * *

Thưa Thầy. Như một người đàn ông thích một người vợ đẹp, rồi đòi hỏi phải thế này thế nọ, và thọ khổ. Rồi ông ấy đòi tìm người vợ khác trẻ đẹp hơn, rồi lại đòi hỏi và lại thọ khổ. Và cứ như thế, ông ấy cưới hết người vợ này đến người vợ khác rồi đến lúc…chết.

Con thấy ngay nơi tâm con cũng giống như vậy. Cái ngã cũ sinh ra cái tham rồi khổ. Khi cái ngã cũ chết đi thì cái ngã mới lại sinh ra, rồi lại tham và lại khổ.

Cứ như vậy, ngay nơi tâm này, con đang thấy và con đang sống trong trầm luân thưa Thầy!

TRẢ LỜI:

Đúng vậy, đó là một ví dụ điển hình biểu hiện rõ nét bản chất không thật của cái Ta tham ái không dừng nghỉ trong đời sống thế gian. Nhận thức được điều này là một sự bùng vỡ khá ngoạn mục. Không cần diệt cái Ta ấy bởi vì nó đâu có thực mà diệt, chỉ cần thấy ra mọi hành trình của nó thì nó không còn chướng ngại hay che lấp gì được nữa.

Giống như khi xem một cuốn phim, chúng ta thấy được diễn biến và ý nghĩa của cuốn phim nhờ chúng ta biết không có mình trong phim nên không khổ vui theo những nhân vật trong đó. Nếu chúng ta tự đồng hóa mình với nhân vật trong phim thì cũng sẽ vui buồn theo họ.

Ngã và vô ngã cũng vậy, nếu thấy pháp là ngã thì sẽ trầm luân theo pháp, nếu thấy pháp chỉ là pháp thì còn ai để trầm luân khổ não nữa đâu?

Giác ngộ ra thì pháp cũng không huống chi là ngã!…

Thầy Viên Minh – Tổng hợp từ các Hỏi & Đáp với Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

57 Views 0
1
Loading
0

You may also like