Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Hiểu đúng về “pháp học” & “pháp hành”

Hiểu đúng về “pháp học” & “pháp hành”

Người hỏi: yenlang•net

...Dạ cho con xin hỏi Thầy, giữa Pháp học và Pháp hành thì chúng ta nên chú trọng vào bên nào nhiều ạ.

 

…Dạ cho con xin hỏi Thầy, giữa Pháp học và Pháp hành thì chúng ta nên chú trọng vào bên nào nhiều ạ.

TRẢ LỜI:

Pháp học  pháp hành không như ngày nay chúng ta hiểu đâu. Thuở xưa có vị chỉ nghe Đức Phật giảng một bài pháp chỉ rõ hướng tu là vị đó liền thực hành ngay. Còn bây giờ pháp học là học tràng giang đại hải nhưng không biết chỗ nào mà hành, như vậy sao gọi là pháp học & pháp hành được! Nếu nhồi nhét nhiều giáo điều mà chẳng thông thì có hành cũng chỉ hành sai làm sao giác ngộ được.

Con thử chiêm nghiệm điều này:

  1. Trước khi đức Phật thành đạo, chưa có Phật Pháp, vậy Ngài học pháp học nào và hành pháp hành gì?
  2. Có vị mù chữ, hoặc học một câu kệ không thuộc mà vẫn đắc Đạo Quả là do học pháp nào và hành pháp gì?

Theo Thầy thì:

  • Pháp học chính là nhận thức sáng suốt đúng với lẽ thật.
  • Pháp hành là thân hành, khẩu hành, ý hành trong lành lương thiện.

Một vị Phật được gọi là Minh Hạnh Túc bởi vì Ngài có một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi thân khẩu ý đến chỗ hoàn hảo. Nếu con thường biết thận trọng, chú tâm, quan sát thân, thọ, tâm, pháp bên trong cũng như bên ngoài một cách tự nhiên minh bạch thì chính là con đang thể hiện cùng lúc pháp học và pháp hành vậy.

Nói vậy không có nghĩa là không đọc Kinh Điển để học hỏi trải nghiệm của Thánh Hiền, nhưng nếu đọc sách mà tin cả vào sách rồi quên đi sự thật trước mắt thì nói như những bậc thiện trí là “Chẳng thà không sách còn hơn”. Thầy có một cách đọc kinh sách là đọc tới đâu tương thông được thì hành ngay, còn nếu chưa tương thông tức là:

  1. Một là tâm trí mình chưa tới không cần phải cố gắng quá khiến lý trí vọng thức đoán già đoán non xen vào.
  2. Hai là điều đó không đúng sự thật khiến mình không hiểu nói gì.

Vậy thì cứ gác lại đó rồi đọc tiếp. Nhiều người đọc chưa tương thông rồi tưởng tượng ra mà hành, hành như vậy không tẩu hỏa nhập thì cũng sai một ly đi một dặm.

Con hãy cẩn thận với cái gọi là pháp học và pháp hành mà ngày nay người ta nói đến, nếu không, học cho nhiều thì chỉ gặp sở tri chướng, hành cho nhiều chỉ gặp phiền não chướng mà thôi…

Thầy Viên Minh – Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

37 Views 0
0
Loading
0

You may also like