Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Đừng đợi việc trầm trọng đến mới giải quyết mà nên thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

Đừng đợi việc trầm trọng đến mới giải quyết mà nên thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

Người hỏi: yenlang•net

...Kính thưa Thầy, cảm nhận bản thân con thấy rằng tham-sân-si thì sân là chướng ngại lớn nhất đối với con. Ví dụ như khi đối tượng xúc phạm sỉ nhục... có một khoảng thời gian để tương tác, thì tánh biết nhận diện rõ ràng sân nổi lên và giải quyết vấn đề rất tốt, trường hợp này không có bản ngã xen vào. ....... Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy làm sao để tánh biết thường hằng và giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống.

 

…Kính thưa Thầy, cảm nhận bản thân con thấy rằng tham-sân-si thì sân là chướng ngại lớn nhất đối với con. Ví dụ như khi đối tượng xúc phạm sỉ nhục… có một khoảng thời gian để tương tác, thì tánh biết nhận diện rõ ràng sân nổi lên và giải quyết vấn đề rất tốt, trường hợp này không có bản ngã xen vào.

Nhưng trong trường hợp sự việc xảy ra quá nhanh ví dụ như khi đang ngồi uống cà phê với bạn thì anh Trưởng phòng (làm chung trong một công ty và đã có bất hòa từ trước) ở ngoài bước vào đạp đổ bàn, bưng ly cà phê tạt vào mặt, cầm ghế lên đánh mình. Bây giờ sự phản ứng chỉ là của bản ngã, theo tập khí huân tập, kinh nghiệm… do không có mặt của tánh biết, vì vậy những phản ứng tạo tác là vô cùng nguy hiểm.

Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy làm sao để tánh biết thường hằng và giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống.

Con kính cúi đầu đảnh lễ Thầy.

TRẢ LỜI:

Khi con đặt nặng việc giải quyết vấn đề lên hàng đầu thì sự việc sẽ khó khăn phức tạp hơn. Nhưng khi con thận trọng chú tâm quan sát sự diễn biến nơi thân tâm con trong tương tác với đối cảnh thì con sẽ thấy rõ sự tương giao trong ngoài và dễ dàng trầm tĩnh sáng suốt hơn.

Không quan trọng là sự việc xảy ra nhanh hay chậm, mà là mức độ phản ứng của bản ngã nhiều hay ít. Thực ra tánh biết lúc nào cũng có mặt nhưng bị kinh nghiệm của bản ngã che lấp nên không chiếu soi được mà thôi.

Một người thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì dù việc đến nhanh hay chậm người ấy vẫn có thể trầm tĩnh sáng suốt. Thậm chí đôi lúc nhanh thì tánh biết chưa bị bản ngã xen vào nên xử lý bằng trực giác, nhưng khi chậm mới có thời gian để lý trí của bản ngã dễ dàng xen vào và vì vậy mới sinh ra biện pháp giải quyết sự việc. Tuy nhiên đó là giải quyết của lý trí chứ không phải là ứng xử tùy duyên thuận pháp của tánh biết.

Đừng đợi việc trầm trọng đến mới giải quyết mà nên thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để tâm luôn rỗng lặng trong sáng thì không sợ bất kỳ điều gì đến hay đến như thế nào…

Thầy Viên Minh – Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

45 Views 0
0
Loading
0

You may also like