Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh “Đoạn tận” nghĩa là tự nhiên không còn sinh khởi nữa, chứ không phải dụng tâm loại trừ một cách chủ quan

“Đoạn tận” nghĩa là tự nhiên không còn sinh khởi nữa, chứ không phải dụng tâm loại trừ một cách chủ quan

Người hỏi: yenlang•net

Kính thưa Thầy, làm thế nào để người nam "đoạn tận" tham ái đối với phụ nữ; con có cần quán bất tịnh không; mỗi khi tiếp xúc với phụ nữ đẹp, tâm con không thể sáng suốt, định tĩnh, trong lành được! Con kính mong thầy chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy.

…Kính thưa Thầy, làm thế nào để người nam “đoạn tận” tham ái đối với phụ nữ; con có cần quán bất tịnh không; mỗi khi tiếp xúc với phụ nữ đẹp, tâm con không thể sáng suốt, định tĩnh, trong lành được!

Con kính mong thầy chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy.

TRẢ LỜI:

Đơn giản là khi tâm tham ái thì thấy tâm có tham ái, khi tâm không tham ái thấy tâm không có tham ái. Khi nào con thấy đầy đủ, rõ ràng và như thực những diễn biến sau đây thì con mới thoát khỏi được tham ái về giới tính:

  • Thấy tham ái về giới tính phát sanh.
  • Thấy sự thích thú và say mê trong đó.
  • Thấy sự nguy hiểm và khổ đau tận cùng của nó.
  • Thấy nhàm chán tâm tham ái.
  • Thấy tâm tham ái không còn sinh khởi.

Như vậy con mới thật sự thoát ly được tham ái.

“Đoạn tận” có nghĩa là không còn sanh khởi nữa, chứ không phải con dụng công loại trừ nó một cách chủ quan đâu. Quán bất tịnh hay thiền định chỉ để tạm thời chế ngự thôi chứ không đoạn tận được dục ái.

Tham ái trong giới tính thuộc về 5 ái gọi là ngũ dục, hay nói chung là dục ái, bao gồm sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái đối với giới tính. Một vị Thánh Tu-đà-hoàn và Tư-đà-hàm vẫn còn dục ái. Bậc A-na-hàm trở lên mới đoạn tận được dục ái.

Vậy con đừng có tham vọng đoạn tận khi con chưa đủ trầm tĩnh sáng suốt để thấy mặt mũi thật của nó – từ khi nó sinh cho đến khi nó diệt trải qua những tiến trình như thế nào như đã trình bày ở trên…

 

Thầy Viên Minh – Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

43 Views 0
0
Loading
0

You may also like