Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Chỉ cần lắng nghe thôi

Chỉ cần lắng nghe thôi

Tác giả: yenlang•net

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,
thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ,
nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,
bạn lại tuôn lời giải thích
lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền.
Nhưng có biết không,
bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi.

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,
thì bạn lại muốn làm điều gì đó
để giúp tôi giải quyết được vấn đề.
Nhưng có biết không,
vô tình bạn đã phụ tôi rồi.

Cũng lạ, phải không bạn?
Lắng nghe! Chỉ cần bạn lắng nghe thôi.
Không cần phải nói hay làm gì,
mà chỉ cần nghe thôi.
Tôi có thể đang nản lòng hay cảm thấy rất mỏng manh
Nhưng không phải là bất lực.

Khi bạn làm một điều gì dùm tôi
mà tôi có thể tự làm được, và cần nên làm
thì chỉ khiến tôi cảm thấy đau hơn,
và sợ hãi khi thấy mình là vô dụng.

Nhưng, chỉ cần bạn chấp nhận một sự thật đơn sơ,
rằng tôi đang cảm nhận những gì mình cảm nhận
Cho dù có vô lý đến đâu,
để rồi tôi có thể thôi cố gắng thuyết phục bạn
và quay trở lại với chính mình,
để thấy được những gì đang có mặt ở phía sau.

Hiểu rồi thì câu trả lời cũng sẽ rõ ràng thôi
đâu cần gì thêm nữa lời khuyên nào
Những muộn phiền vô lý đó,
sẽ trở thành hữu lý
khi ta thấy rõ rồi những gì ở phía sau

Và có lẽ vì vậy,
mà sự nguyện cầu đôi khi lại hữu hiệu
cho rất nhiều người
Vì Trời Phật lặng thinh,
các ngài không cho lời khuyên
hay sửa đổi một điều gì.
Các ngài chỉ lắng nghe thôi,
vì biết rằng, chúng ta có thừa khả năng tự bước tới.

Vì vậy, xin bạn hãy lặng thinh
chỉ cần lắng nghe thôi.
Và nếu như bạn có gì cần muốn nói
xin cho tôi một vài phút
tôi hứa, đến phiên bạn
tôi sẽ lắng nghe với trọn một tấm lòng.

Vô Danh
Nguyễn Duy Nhiên phỏng dịch

* PLEASE LISTEN *

When I ask you to listen to me
and you start giving me advice,
you have not done what I asked.

When I ask you to listen to me
and you begin to tell me why
I shouldn’t feel that way,
you are trampling on my feelings.

When I ask you to listen to me
and you feel you have to do something
to solve my problem,
you have failed me,
strange as that may seem.

Listen! All I ask is that you listen.
Don’t talk or do – just hear me.

Advice is cheap; 20 cents will get
you both Dear Abby and Billy Graham
in the same newspaper.
And I can do for myself; I am not helpless.
Maybe discouraged and faltering,
but not helpless.

When you do something for me that I can
and need to do for myself,
you contribute to my fear and
inadequacy.

But when you accept as a simple fact
that I feel what I feel,
no matter how irrational,
then I can stop trying to convince
you and get about this business
of understanding what’s behind
this irrational feeling.

And when that’s clear, the answers are
obvious and I don’t need advice.
Irrational feelings make sense when
we understand what’s behind them.

Perhaps that’s why prayer works, sometimes,
for some people – because God is mute,
and he doesn’t give advice or try
to fix things.
God just listens and lets you work
it out for yourself.

So please listen, and just hear me.
And if you want to talk, wait a minute
for your turn – and I will listen to you.

Author Unknown

Translated by Nguyễn Duy Nhiên

47 Views 0
0
Loading
0

You may also like

Bình luận